Βρυξέλλες 2005

Μόλις είχαν αρχίσει τα κινητά τηλέφωνα να έχουν κάμερες!!! Η ποιότητα πρέπει να ήταν κάτω από 1 MP!!!

Ήταν ένα δημοσιογραφικό σεμινάριo του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας. Κάποιες από τις γνωριμίες εκείνης της επίσκεψης παραμένουν μέχρι σήμερα φιλίες! Ήταν 20-23 Ιουνίου 2005.

Δεν ήταν η πρώτη μου φορά στις Βρυξέλλες.