Βρυξέλλες 2007

Άλλο ένα σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας. Ήμουν ακόμα στη ‘Σημερινή» τότε. Βρυξέλλες και βολτίτσες γύρω από την περιοχή. Βατερλό και άλλα! Όσες φορές και αν πάω, δεν χορταίνω. Έρωτας.